daminipathak

  • EmpowermentDamini Pathak

    दामिनी पथक

    दामिनी पथक…👩🏻‍✈️🧑🏻‍✈️👩🏻‍✈️दामिनी पथकांच्या दुर्गा कशा काम करतात …समाजामध्ये अशा अनेक तक्रारी असल्या तरी पोलिसांपर्यंत जात नाही आणि महिला त्या अन्याय…

    Read More »
Back to top button