changinglifestyle

  • SocialChanged lifestyle

    मॉडर्न जीवन पद्धत

    फक्त एक विचार !! पटलं तर नक्की विचार करा “नदीत किंवा तलावात आंघोळकरायला लाज वाटते,आणिस्विमींग पूलमध्ये पोहण्यालाफॅशन वाटते.गरीबाला एक रुपया…

    Read More »
Back to top button